سلام
به «روشنا» خوش آمدی. از اینکه لطف می‌کنی و برای ورود به روشنا، این فرم را تکمیل می‌کنی، ممنونیم.

نام و نام خانوادگی:*

پایه تحصیلی:*

شماره کلاس:*

شماره تلفن همراه (اگر خودت تلفن همراه نداری، شمارة پدر، مادر یا هرکسی که می‌تواند خبرها را به تو برساند به ما بده):*

آدرس ایمیل:*

سایت یا وبلاگ اینترنتی داری؟ لطفاً آدرسش را بنویس.

نکته 1: : این یک فرمِ اطلاعاتی برای آمارگیری یا دریافتِ مالیات و حسابرسی نیست. بازجوییِ کارآگاهی هم نیست. حتی از این فرم‌های پیچیدة روان‌سنجی برای شناخت زوایای پنهان شخصیت شما هم نیست. بلکه قرار است گفتگوی صادقانة دوطرفه باشد برای اینکه بتوانیم به هم کمک کنیم تا به مرور کتابخوان حرفه‌ای بشویم. برای همین، خیلی صادقانه و واقع‌بینانه، سعی کنیم هم وضعیت موجود را خوب و دقیق ترسیم کنیم و هم اولین گامِ درست، دقیق و عملی را برای خودمان طراحی کنیم. پس در پاسخ به این سؤالات دقیق باش. هر جا هم که احساس کردی باید توضیح بیشتری بدهی، هرچقدر دلت خواست بنویس. ما با دقت تمام نوشته‌های تو را خواهیم خواند و حتماً در اولین فرصت رودررو با هم صحبت خواهیم کرد.
نکته 2: در این فرم، منظور از مطالعة کتاب،‌ خواندن کتاب‌هایی غیر از کتاب‌های درسی مصوب آموزش و پرورش، کتاب تست، سوال و کمک‌درسی است؛ یعنی مطالعة غیردرسی.


خودت را چقدر کتابخوان می‌دانی؟ (هر گزینه‌ای که انتخاب کنی، چیزهای متفاوتی از تو پرسیده خواهد شد. لطفاً به سؤالات خیلی کامل و تشریحی جواب بده.)*


کتابخوان حرفه‌ای و بابرنامه هستم.
نسبتا ًزیاد کتاب می‌خوانم ولی چندان بابرنامه وحرفه‌ای نیستم.
به کتاب خواندن علاقه دارم ولی تا حالا اراده و همت کافی را نداشتم. خیلی کم و متفرقه کتاب خواندم.
علاقه‌ای به کتاب خواندنِ حرفه‌ای ندارم ولی اگر پیش بیاید، ‌کتاب‌های متفرقه و ... می‌خوانم.
اگر بخواهم صادق باشم، اصلاً کتاب نمی‌خوانم ولی دوست دارم کتابخوان بشوم.
کتاب نمی‌خوانم و نمی‌خواهم کتابخوان بشوم. حرفی است؟

تصویر امنیتی *