فرم نظرات، انتقادات و پیشنهادات

در صورتی که هرگونه نظر، انتقاد و پیشنهادی نسبت به فعالیت ها و برنامه های این مرکز آموزشی دارید، خوشحال می شویم اگر از این طریق ما را آگاه فرمایید. نظرات شما حتماً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از توجه شما تشکر می کنیم.

نام و نام خانوادگی (در صورت صلاحدید)

موضوع *

پیام *

آیا در نظر دارید این نکته ی شما به شخص خاصی در مدرسه ارجاع شود؟ در این صورت، لطفاً نام یا جایگاه وی را در مدرسه ذکر نمایید.

تلفن تماس

پست الکترونیکی

تصویر امنیتی *