فرم ثبت نام اولیه

جهت ثبت نام اولیه و حضور در فرآیند آزمون ها، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید. پس از ارسال فرم، در اولین فرصت از طرف دبیرستان با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام و نام خانوادگی دانش آموز*

پایه ی تحصیلی مدنظر برای ثبت نام*

مدرسه ی محل تحصیل فعلی *

معدل سال گذشته*

آخرین معدل دریافت شده در سال جاری*

شماره تلفن ثابت*

شماره تلفن همراه*

محل سکونت (منطقه ی شهری یا نام محله)*

نحوه ی آشنایی شما با دبیرستان فائزون

تصویر امنیتی *