موفقیت ها و افتخارات - پیش از سال 90

تا پیش از تأسیس دبیرستان فائزون، این گروه آموزشی با همین انسجام و با همین اعضای فعال و کادر اجرایی - آموزشی، به لطف خدا توانسته بود در قالب دبیرستان دخترانه نمونه دولتی فرهنگ منطقه 10، سالها به عنوان پرافتخارترین گروه آموزش علوم انسانی، به دانش آموزان و علاقه مندان رشته ی علوم انسانی خدمت کند. در این دوره، در سالهای 82 و 85، رتبه ی 1 کشوری در کنکور علوم انسانی، از میان دانش آموزان این دبیرستان بود. اتفاقی که پس از تأسیس دبیرستان فائزون نیز، تا کنون یک بار در سال 91 تکرار شده است. 
در پایین، بخشی از این نتایج افتخارآفرین در کنکور سراسری علوم انسانی را به تفکیک سال های مختلف مشاهده می کنید ( از سال 84 تا 90): 
 

سال 1390

از میان 65 دانش آموز پایه پیش دانشگاهی

رتبه‌هاي 4، 6، 7 و ...

در مجموع 20 رتبه زير 100 و 45 رتبه زير 500 !

سال 1389

از میان 75 دانش آموز پایه پیش دانشگاهی

رتبه های  4 ، 7 ، 11 ، 13 ، 14 ، 18 ، 20 ، 25 ، 29 ، 30 ، 36 ، 45 ، 51 ، 63 ، 67 ، 79 ، 83 ، 89 ، 90 ، 92 ، 97

در مجموع 22 رتبه زیر 100 و 68 رتبه زیر 1000!

سال 1388

از میان 71 دانش آموز پایه پیش دانشگاهی

رتبه های 7 ، 11 ، 15 ، 19 و ...

در مجموع 15 رتبه زیر 100 و       54 رتبه زیر 1000    !

سال 1387

از میان 74 دانش آموز پایه پیش دانشگاهی

رتبه های 4 ، 6، 9، 11، 14، 16، 19 و ...

در مجموع 19 رتبه زیر 100 و 50 رتبه زیر 1000!

سال 1386

از میان 102 دانش آموز پایه پیش دانشگاهی

رتبه های 3، 5  و ...

در مجموع 10 رتبه زیر 100 و 72 رتبه زیر 1000!

سال 1385

از میان 90 دانش آموز پایه پیش دانشگاهی

رتبه های 1، 3، 9، 10 و ...

در مجموع 11  رتبه زیر 100 و 56 رتبه زیر 1000    !

سال 1384

از میان 71 دانش آموز پایه پیش دانشگاهی

رتبه های 3، 10، 17 و ...

در مجموع 13 رتبه زیر 100 و 61  رتبه زیر 1000    !

 

افتخارات کسب شده در المپیادهای ادبی:

در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی فرهنگ منطقه ده، هر ساله تعداد قابل توجهي از دانش‌آموزان پايه سوم در مرحله اول المپياد ادبي كشوري پذيرفته شده و از بين آنان چندين نفر موفق به كسب مدال‌هاي طلا و نقره شده اند. به نحوي كه مي‌توان گفت درصد قابل توجهي از برگزيدگان المپياد اين كشور در سال‌هاي اخير، از فارغ‌التحصيلان اين مركز بوده‌اند. حضور فعال در جشنواره‌ها و مسابقات علمي بخصوص جشنواره خوارزمي نيز از سياست‌ها و برنامه‌هاي اصولي مديران و برنامه‌ريزان دبيرستان بود.
به اذعان كارشناسان و مسئولين بنياد ملي نخبگان كشور، در حدود یک دهه، بخش قابل توجهي از نخبگان تحت پوشش اين سازمان در عرصه‌ي علوم انساني را فارغ‌التحصيلان دبيرستان فرهنگ منطقه ده تهران تشكيل دادند. 
در پایین، بخشی از افتخارات کسب شده در المپیاد ادبی را در سال های پیش از تأسیس دبیرستان فائزون مشاهده می کنید: 
 
سال تحصيلي
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
80- 79
13 نفر
-
-
81- 80
23 نفر
2 نفر
ريحانه آقابابايي (نقره)- شفق غلامي (برنز)
82- 81
23 نفر
3 نفر
سارا سعيدي (برنز)- مارال لطيفي (نقره)- شفق غلامي (برنز)
83- 82
13 نفر
نفر
غزاله سمايي (نقره)
84- 83
21 نفر
5 نفر
مريم محمدخاني(طلا)- ساحل رمضاني(طلا)- مهرناز مشرف بهزاد(طلا)- مرجان فاضلي(نقره)- مهرنوش ابوذري (نقره)
85- 84
17 نفر
7 نفر
فاطمه آقازاده (نقره)- سمانه شرفي (طلا)- 2 نفر نقره- 3 نفر برنز
86- 85
15 نفر
3 نفر
طاهره خواجه‌وند (نقره)- مرضيه علمايي (نقره)- هانيه زراعتكار (برنز)
87- 86
29 نفر
1 نفر
مهسا مكي علمداري (طلا)
88- 87
26 نفر
3 نفر
الهه موسويان (طلا)- منظر زارع (نقره)- مونا پيش‌بين (برنز)
89- 88
44 نفر
5 نفر
فائزه قزل (نقره)- افسانه احمدي‌نژاد (طلا)- سيده فاطمه طالقاني نيا (نقره)- غزاله حامد خراساني (طلا)- فاطمه بهجت (طلا)
90- 89
26 نفر
4 نفر
فائزه ميرموسوي (نقره)- (حاجيلو- الناز ابراهيمي- فتاحي) (طلا)