کسب دو مدال طلای کشوری در المپیاد ادبی 1400 (10 آبان 1400)

کسب دو مدال طلای کشوری در المپیاد ادبی 1400
بالاخره پس از ماه ها تلاش بی وقفه، علاوه بر کسب تجربه و ارتقای علمی قابل توجه در دانش آموزان متعددی که از فائزون به مراحل مختلف المپیاد ادبی راه یافتند، 2 نفر موفق به کسب مدال طلای کشوری شدند.

تبریک صمیمانه، به خانم ها یکتا میرزایی و سما صفری که با همت و تلاش مثال زدنی، توانستند مدال طلای المپیاد ادبی را در سطح کشور کسب کنند. 

المپیاد ادبی، یک ماراتن علمی پرچالش و متفاوت است که موفقیت در آن، صرفاً محدود به کسب مدال و طی کردن مراحل مختلف نیست. به لطف خدا و با تلاش دانش آموزان پرتلاش فائزون، هم در مرحله ی اول و هم در مرحله ی کشوری، تعداد قابل توجهی از دانش آموزان فائزون، با عبور از مراحل مختلف، تجربه ی خوبی از حضور در یک ماراتن جدی و پرفشار کسب کردند. امیدواریم با تداوم این موفقیت ها و استفاده ی بهینه از تجربه هایی از این دست، انگیزه و نشاط مضاعفی برای پیمودن این مسیر سازنده در دانش آموزان ایجاد شود.