فرم ارتباط با مدیریت، بخش ها و اشخاص مختلف دبیرستان

در صورتی که پیامی برای مسئولین و فعالان بخش های مختلف مدرسه دارید، می توانید با تکمیل این فرم آن را منتقل نمایید. در صورت نیاز، در اسرع وقت نسبت به پیگیری پیام شما و یا برقراری تماس اقدام خواهد شد. پیشاپیش، از تعامل شما با این مرکز تشکر می کنیم.

نام و نام خانوادگی (در صورت تمایل)

نسبت شما با دبیرستان فائزون چیست؟ *

شخص مورد نظر جهت انتقال پیام *

در صورت آشنایی، نام شخص مورد نظر جهت انتقال پیام را درج نمایید

موضوع *

پیام *

تلفن تماس

پست الکترونیکی

تصویر امنیتی *