تصویب مأموریت های پژوهشی مرکز(20 آذر 1393)

تصویب مأموریت های پژوهشی مرکز
مأموریت های پژوهشی مدنظر مرکز پژوهشی فرآیندهای آموزش در علوم انسانی برای یک دوره ی دو ساله تعیین شد. ضمناً فرآیند توسعه ساختاری مرکز نیز مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در این زمینه نیز اتخاذ شد

بر این مبنا، مأموریت های مرکز در 4 دسته ی ذیل تنظیم شده است:

1-  پژوهش در موضوعات کلان آموزش علوم انسانی

2-  پژوهش در حوزه ­ی روش های نوین و کارآمد آموزش در شاخه ­های مختلف علوم انسانی

a.  روش ارزیابی و آزمون کارآمد

b.  روش تدریس بهینه در هر موضوع درسی

c. روش مطالعه­ ی بهینه برای دانش ­آموزان علوم انسانی (ناظر به هر درس)

d. روش راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش ­آموزان

3-  پژوهش در راستای آسیب­ شناسی ساختار و محتوای درسی مصوب آموزش و پرورش و نقد رویکرد موجود در طبقه بندی دروس و گرایش ­های آموزشی در رشته­ ی علوم انسانی

             4- پژوهش در راستای تولید محتوای درسی کارآمدتر و متناسب با اهداف و رویکردهای مستخرج از پژوهش های بند 1و2و3 در حوزه­ های درسی مختلف

ضمناً، در مجموع برای 12 حوزه ی درسی مختلف و چند زیرگروه جانبی، تلاش های برای تشکیل گروه درسی آغاز خواهد شد. همه ی پژوهش های جاری و نتایج پژوهش های گذشته ای که به صورت پراکنده در مجموعه انجام شده اند نیز ذیل همین مأموریت ها، دسته بندی و سازماندهی خواهند شد. 

همچنین به عنوان یک گام اولیه، 8 عنوان پروژه ی اولویت دار به صورت مصداقی در دستور کار مرکز پژوهشی قرار گرفتند. 

تصمیماتی نیز در مورد ساختار اجرایی و تشکیلاتی مرکز پژوهشی اتخاذ شد که امیدواریم به مرور اجرایی شوند. 

بازگشت به صفحه اصلی