کلاس های «عربی محاوره» به علت بیماری حاد سرکار خانم صادقی، تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد(15 مهر 1393)

کلاس های «عربی محاوره» به علت بیماری حاد سرکار خانم صادقی، تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد
لذا دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان که در برنامه ی هفتگی خود یک جلسه کلاس عربی محاوره داشتند، فعلاً با درس دیگری جایگزین خواهد شد. برای خانم صادقی آرزوی شفای عاجل داریم
بازگشت به صفحه اصلی