من، تو و دیوارهای متحرک بِینمان(15 فروردین 1401)

من، تو و دیوارهای متحرک بِینمان
_شما خود را متعلق به کدام گروه‌ها می‌دانید؟ _چه چیزی باعث می‌شود شما به عنوان یک زن برای دیدن فوتبال به ورزشگاه راه داده نشوید؟
من، تو و دیوارهای متحرک بِینمان
ارائه: سرکار خانم زهرا نوروزی - دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
_شما خود را متعلق به کدام گروه‌ها می‌دانید؟
_چه چیزی باعث می‌شود شما به عنوان یک زن برای دیدن فوتبال به ورزشگاه راه داده نشوید؟
_چرا ما گاهی به خاطر تفاوت‌هایمان با افراد دیگر، توسط آنها و جامعه‌ای که در آن قرار داریم طرد می‌شویم؟
_چه چیزی اساس سازنده‌ی نزاع‌های سیاسی، مثلا بین اصلاح‌طلب‌ها و اصولگراها است؟
_نزاع‌های قومیتی چه‌طور؟ آنها بر چه اساسی شکل می‌گیرند؟

و هزاران سوال دیگر که شاید کنار هم متنوع و عجیب و بی‌ربط و قطعا با هزار پاسخ مختلف به نظر برسند، اما ما می‌خواهیم این‌بار از دریچه‌ی یک نظریه‌ی مهم از لِویناس که پلی میان علوم اجتماعی و فلسفه است، به همه‌ی این اتفاقات نگاه کنیم و با گذری بر ایده‌ی دیگر اندیشمندان، به یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند پاسخ‌ پایه‌ای و اساسی همه‌ی این سوالات باشد، نگاهی بیندازیم.


بازگشت به صفحه اصلی