کارگاه: صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد!(1 آذر 1400)

کارگاه: صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد!
در این کارگاه به تاریخچه فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری خاورمیانه جدید می پردازیم. خاورمیانه از کجا به اینجا رسید؟ آیا تا پیش از جنگ جهانی اول اصلا جنوب غربی آسیا برای قدرت های بزرگ اهمیتی داشت؟ اگر همیشه برایتان خاورمیانه ای شدت سوال بوده است این کارگاه را از دست ندهید.
صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد!
ارائه: سر کار خانم کیمیا محمد زاده - دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
خاورمیانه از کجا به اینجا رسید؟ چقدر از منطقه‌ای که در آن زیست می‌کنیم اطلاع داریم؟ آیا از اول ما کشورهایی به اسم عربستان، سوریه، اردن، فسطین و... داشتیم؟ چه شد که ارض موعود در دل جنوب غربی آسیا پدیدار شد؟ آیا تا پیش از جنگ جهانی اول اصلا جنوب غربی آسیا برای قدرت‌های بزرگ اهمیتی داشت؟ چه منافعی در این منطقه نهفته است که امروزه با وجود شعارهای حقوق بشری نمی‌توانند از این منطقه دل بکنند؟ کجای راه را اشتباه رفتیم که انگلستان، فرانسه، روسیه و آمریکا با قرار دادن نقشه‌ جهان روبروی خود، خود را نماینده تام الاختیار آینده این منطقه تعریف می‌کردند، می‌کنند و خواهند کرد؟! در واقع آنها بودند که گمان می‌کردند می‌دانند چه تفاوتی بین شیعه و سنی، ترک و عرب، مسلمان و یهودی و... وجود دارد. آنها بودند که با گمان‌هایشان صلحی را بر پا کردند که تمام صلح‌هایی که تا پیش از آن در منطقه حاکم بود را از بین برد.
در این جلسه بر اساس کتاب صلحی که همه صلح‌ها را بر باد داد، به تاریخچه فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه جدید می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا با یکدیگر از پشت پرده گفتگوهای قدرت‌هایی که سعی داشتند آینده خاورمیانه را همچون بوم نقاشی پیش چشم خود ترسیم کنند، سر در بیاوریم. اگر همیشه برایتان خاورمیانه‌ای شدن سوال بوده است، این کارگاه را از دست ندهید.

بازگشت به صفحه اصلی