کارگاه: چه باشد آنچه خوانندش(8 آذر 1400)

کارگاه: چه باشد آنچه خوانندش
پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای هستند که صرفا در دایره یک حوزه از دانش‌های علوم اجتماعی قابلیت تبیین و تشریح کامل آنها وجود ندارد و فهم و پاسخ به سئوالات ایجاد شده در مواجهه با آن‌ها نیازمند ابزاری چندوجهی، بین‌رشته‌ای و منعطف است. یکی از ابزارهایی که واجد چنین ویژگی‌هایی است دانش
چه باشد آنچه خوانندش "اقتصاد سیاسی" و به چه کار آید؟
ارائه: جناب آقای امیر محمدی دوست - کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد علوم داده از دانشگاه تربیت مدرس
پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای هستند که صرفا در دایره یک حوزه از دانش‌های علوم اجتماعی قابلیت تبیین و تشریح کامل آنها وجود ندارد و فهم و پاسخ به سئوالات ایجاد شده در مواجهه با آن‌ها نیازمند ابزاری چندوجهی، بین‌رشته‌ای و منعطف است. یکی از ابزارهایی که واجد چنین ویژگی‌هایی است دانش "اقتصاد سیاسی" است. سئوالاتی از قبیل اینکه:
-چرا کاندیداهای مجلس برای رسیدن به جایگاه نمایندگی مجلس حاضرند پول‌های کلان و هنگفتی هزینه کنند؟ این پول‌ها چه تاثیری در رفتار رای‌دهی و تصمیم‌گیری‌های آتی آن‌ها دارند؟ 
-میانگین نرخ تورم در ایران از سال 67 (سال پایان جنگ) تا سال 92 برابر با 7/20 درصد بوده است. چرا علیرغم اینکه تورم در جهان تقریبا موضوعی حل شده است، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم معضل تورم را حل کنیم؟
-چرا افزایش قیمت بنزین در کشور در آبان ماه سال 98 ناآرامی‌ها و بحران اجتماعی بسیار گسترده‌ای را در کشور رقم زد؟
-چرا کشوری که حدود یک دهه(دهه 40) دارای نرخ رشد اقتصادی دو رقمی(حدود 11 درصد) بوده است، پس از کمتر از 7 سال با وقوع انقلابی(انقلاب اسلامی سال 57) تمامی ترتیبات سیاسی و اقتصادی‌اش دگرگون می‌شود؟ 
-چرا کشورهایی که درآمد سرشار نفت را در بودجه جاری خود دارند(کشورهای حاشیه‌های خلیج فارس) عمدتا ساختاری غیردموکراتیک دارند؟
-چرا طالبان به راحتی بر افغانستان چیره شد و قدرت‌های بزرگ جهانی(ایالات متحده، اروپا، چین و روسیه) درصدد مقابله با این گروه برنیامدند؟
-منشا بحران آب که امروزه تبدیل به بحرانی اجتماعی در استان‌های بزرگی چون خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری شده است؟
و بسیاری دیگر، سئوالاتی هستند که با مجهز بودن به دانش اقتصاد سیاسی می‌توان تبیین و تحلیلی واقع‌گرایانه و کارآمد از آن‌ها بدست آورد.
بازگشت به صفحه اصلی