کارگاه: آب هست ولی نگاه درست، کم است!(22 آذر 1400)

کارگاه: آب هست ولی نگاه درست، کم است!
همان طور که می‌دانید امروزه کشور ایران در اکثر استان ها درگیر بحران کمبود آب است.در این کارگاه میخواهیم نمونه هایی از مسائل آبی تاثیر گذار یا تاثیر پذیر از فرآیند های اجتماعی را بررسی کنیم و فعالیت هایی گروهی در راستای چگونگی مدیریت این منابع و حل مشکلات انجام دهیم.
آب هست ولی نگاه درست، کم است!
ارائه: جناب آقای علی باقری - دانشیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، دکتری مهندسی عمران مهندسی منابع آب دانشگاه لوند سوئد 
مسأله­‌ی مدیریت منابع آب تا اوایل نیمه اول قرن بیستم بیشتر معطوف به این بود که چگونه منابع آب را به نقاط مصرف منتقل کنیم. بنابراین این مسایل ماهیت فنی داشتند. ولی امروزه به دلیل عدم کفایت منابع، ماهیت مسایل آبی از حوزه فنی به حوزه اجتماعی (به طور اعم) منتقل شده است. مسایلی مانند مناقشات آبی، ناپدید شدن پیکره­های آبی، افت منابع آب زیرزمینی و ... بیشتر از آن که به بارندگی و فراوانی منابع آب مربوط شوند به چگونگی رفتار مصرف کنندگان ربط پیدا می­کنند. علی رغم این واقعیت، نحوه مواجهه با این گونه مسایل همچنان با منطق فنی صورت می­گیرد و با عدم درک واقعیتهای اجتماعی نه تنها به حل مسایل منجر نمی­شود بلکه به تشدید مسایل نیز منجر می­گردد. به عبارتی دیگر مسایل آبی هم برساختی از فعل و انفعالات اجتماعی هستند و هم روی فرایندها و سازوکارهای اجتماعی تأثیر می­گذارند. 
در این کارگاه در نظر است نمونه­‌هایی از مصادیق مسایل آبی ارایه شوند که یا از فرایندهای اجتماعی تأثر پذیرفته­اند یا روی آنها تأثیرگذار بوده­اند. در این رهگذر روی این موضوع بحث خواهد شد که چه شاخه­‌هایی از علوم اجتماعی در این مسایل درگیرند و چگونه می­توانند به حل مسایل آبی کمک کنند.مشتاقانه منتظر حضور پرشورتان در این کارگاه هستیم!
نکته بسیار مهم: به دلیل فعالیت‌های گروهی‌ جذاب در نظر گرفته شده و برای این که درباره این مسئله جز به صورت چشم در چشم نمیشه صحبت کرد، این کارگاه فقط به صورت حضوری برگزار می‌شود!

بازگشت به صفحه اصلی