کارگاه: نامه‌ای از هاگوارتز(2 اسفند 1400)

کارگاه: نامه‌ای از هاگوارتز
راستش را بگو تا به حال چند بار به این فکر کردی که کاش نامه‌ای از هاگوارتز به دستت می‌رسید؟این هفته قرار است دور هم جمع شویم و درباره آثار مهم فانتزی سینما حرف بزنیم. از هری پاتر تا ارباب حلقه‌ها. آثار فانتزی چه هستند و چرا اینطور ما را شیفته خود می‌کنند؟ در آخر پس از گپ‌و‌گفت درباره این آثار می‌خواهیم درباره این حرف بزنیم که آثار فانتزی ما کجاست؟
نامه‌ای از هاگوارتز
ارائه: سرکار خانم عطیه توسلی - کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران
راستش را بگو تا به حال چند بار به این فکر کردی که کاش نامه‌ای از هاگوارتز به دستت می‌رسید؟ چقدر منتظر بودی که ابتدای سال تحصیلی درست آخر شهریور وقتی کتاب‌هایت را جلد کرده‌ای و روی هرکدام به دقت اسمت را نوشته‌ای باز هم منتظری تا جغدی نامه‌ای از پنجره درون اتاقت پرتاب کند؟ چند بار فکر کردی که شاید این گربه که انقدر عجیب دارد نگاهت می‌کند پرفسور مک‌گوناگال است؟ تو هم هر بار شبکه سه فوتبال پخش کرد به این فکر کردی که هیجان کوییدیچ بسیار بسیار بیش از فوتبال است؟ چوب جادو که دیگر آرزوی همه ماست چه با مجموعه هری‌پاتر خاطره داشته باشیم چه نه. 
تو هم تا به حال سر کلاس تاریخ به این فکر کردی که شاید یک جاهایی از تاریخ را ندانیم؟ شاید مثلا موجوداتی دیگر هم در تاریخ بودند که الان چیزی درباره‌شان نمی‌دانیم یا در تاریخ گم‌شان کردیم؟ یعنی واقعا کلاس‌های تاریخ می‌خواهند به ما بگویند الف‌ها و دورف‌ها وجود ندارد؟ 
بگذار آب پاکی را روی دستت بریزم. راستش هم من هم تو خوب می‌دانیم که هیچ یک از این‌ها وجود ندارد:) 
این هفته قرار است حدود یک ساعت دور هم جمع شویم و درباره آثار مهم فانتزی سینما حرف بزنیم. از هری پاتر تا ارباب حلقه‌ها. آثار فانتزی چه هستند و چرا اینطور ما را شیفته خود می‌کنند؟ در آخر پس از گپ‌و‌گفت درباره این آثار می‌خواهیم درباره این حرف بزنیم که آثار فانتزی ما کجاست؟
بازگشت به صفحه اصلی