برنامه ی تابستانی انجمن مطالعات بنیادی - تابستان 1399(20 مرداد 1399)

برنامه ی تابستانی انجمن مطالعات بنیادی - تابستان 1399
انجمن مطالعات بنیادی - مرکز تخصصی آموزش علوم انسانی فائزون - تابستان 99

برای مشاهده و ثبت نام در کارگاه های مطالعات بنیادی تابستان 1399 ، بر روی عکس زیر کلیک کنید


بازگشت به صفحه اصلی