کارگاه های مطالعات بنیادی تابستان 98(23 تیر 1398)

کارگاه های مطالعات بنیادی تابستان 98
کارگاه های مطالعات بنیادی تابستان 98 هم، مانند سال های گذشته، عناوین جذاب و درگیر کننده ای دارند. مثل سال های قبل، هر دانش آموز می تواند در یک کارگاه سه جلسه ای و یک کارگاه دو جلسه ای، در طول 5 هفته ی اردوگاه تابستانی شرکت کند.

عناوین کارگاه ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جهت مطالعه ی شرح هر کارگاه و آشنایی با دبیران کارگاه ها، و تکمیل فرم ثبت نام، به این لینک مراجعه کنید.


بازگشت به صفحه اصلی