آشنایی با مبانی گاه شماری! : «سال تحویل ساعت چنده؟»(7 اسفند 1396)

آشنایی با مبانی گاه شماری! : «سال تحویل ساعت چنده؟»
نگه داشتن ِ حسابِ روزها و ماه ها، از دغدغه های قدیمیِ بشر بوده که در هر دوره ای، شکل جدیدی به خود گرفته است. انواع تقویم های خورشیدی، ماه ای، ستاره ای و جز این در بین بشر رایج بوده اند. تقویم شمسی امّا از کامل ترین تقویم هاییست که در تاریخ ابداع شده اند.
 
آشنایی با مبانی گاه شماری!
«سال تحویل ساعت چنده؟»
شاید این سوال را تا به حال پرسیده باشید. اگر هم نپرسیده  اید، به زودی خواهید پرسید! امّا تا کنون از خود پرسیده  اید که ساعت ِ تحویل ِ سال یعنی چه؟ اصلاً تحویل سال چی هست که ساعت دقیق و دقیقه و ثانیه دارد؟ چه اتّفاقی باید بیفته که سال ِ ما، عوش بشود؟
این سوال در واقع بخشی از سوال بزرگتری است که می  پرسد: این تقویم، به این شکلی ِ که ما داریم، از کجا آمده و چطور به این شکل تعیین شده است؟ و چه چیز لحظه  ی پایان یک سال و شروع سال بعد را تعیین می  کند؟
نگه داشتن ِ حسابِ روزها و ماه  ها، از دغدغه  های قدیمیِ بشر بوده که در هر دوره  ای، شکل جدیدی به خود گرفته است. انواع تقویم  های خورشیدی، ماه  ای، ستاره  ای و جز این در بین بشر رایج بوده  اند. تقویم شمسی امّا از کامل  ترین تقویم  هاییست که در تاریخ ابداع شده  اند.
در این کارگاه می  خواهیم آشنایی مختصری با سیستم تقویم شمسی خودمان پیدا کنیم. 
بازگشت به صفحه اصلی