تهران گردی با طعم موزه (2)(14 اسفند 1396)

تهران گردی با طعم موزه (2)
این کارگاه فرصتی برای آشنایی و دوست شدن با اشیاء موزه هاست و می خواهیم بیاموزیم چطور از دید آنها به تاریخ نگاه کنیم.
تهران گردی با طعم موزه 2
همیشه آشنایان به تاریخ ،فرهنگ، اقتصاد، هنر و سیاست ، راز اشیا را کشف می کنند و به آن شی روح و هویت می دهند. این بار می خواهیم ببینیم اشیا چطور می توانند راوی شرایط زمانه خودشان باشند و چه قصه گوهای شیرین زبان و دلربایی هستند. 
این کارگاه فرصتی  برای آشنایی و دوست شدن با اشیاء موزه هاست و می خواهیم بیاموزیم چطور از دید آنها به تاریخ نگاه کنیم.
اساس کارگاه ، کتاب "یک تاریخ جهان در ۱۰۰شیء"  است که به بررسی صد اثر در "British Museum "  می پردازد. سعی می کنیم اشیاء موزه های خیابان سی تیر را در این قالب روایت کنیم.
بررسی عملکرد موزه داران و برخورد آنها، آشنایی با رشته موزه داری و گردشگری از موضوعات دیگر این کارگاه است.
حضور دانش آموزان شرکت کننده در اردو الزامیست و حضور دانش آموزان دیگر مانعی ندارد.
بازگشت به صفحه اصلی