تحلیل مستند «پرونده ناتمام»(20 فروردین 1397)

تحلیل مستند «پرونده ناتمام»
مستند «پرونده ی ناتمام» که به مسئله ی انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در ابتدای دهه ی شصت می پردازد. پرونده ی این انفجار، یکی از مرموز ترین و پیچیده ترین پرونده ی های نفوذ پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.
- گروه مطالعات تاریخی:
مستند «پرونده ناتمام»
در آخرین برنامه ی گروه مطالعات تاریخی در سال گذشته، مستندی را در مورد نقشه ی حمله ی آمریکا به ایران جهت آزادی گروگان های لانه ی جاسوسی، با عنوان شب 24 آوریل با هم مشاهده و تحلیل کردیم و در خلال این بحث، به مسئله ی نفوذ و ابعاد آن در فضای اجتماعی- سیاسی پرداختیم.
در ادامه ی این بحث، با هم مستند دیگری را در همین راستا مشاهده و تحلیل خواهیم کرد.
مستند «پرونده ی ناتمام» که به مسئله ی انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در ابتدای دهه ی شصت می پردازد. پرونده ی این انفجار، یکی از مرموز ترین و پیچیده ترین پرونده ی های نفوذ پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است.
در این مستند، به ابعاد جدیدی از این پرونده پرداخته می شود که احتمالاً تاکنون در مورد آن ها چیزی نشنیده باشید.  
بازگشت به صفحه اصلی