بازدید از موزه رضا عباسی(3 اردیبهشت 1397)

بازدید از موزه رضا عباسی
انجمن مطالعات تاریخی در این هفته قصد دارد شما را به دیدن آثاری از هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن بیستم یعنی تا پایان دوره قاجار ، دعوت نماید.
- گروه مطالعات تاریخی:
بازدید از موزه ی رضا عباسی:
انجمن مطالعات تاریخی در این هفته قصد دارد شما را به دیدن آثاری از هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن بیستم یعنی تا پایان دوره قاجار ، دعوت نماید.
ما در این بازدید سیر تکامل هنر ، تمدن و فرهنگ ایران را در لابه لای اشیا تاریخی به جا مانده از دوران گذشته جستجو می کنیم . 
ظرفیت ۲۰ نفر 
توجه : این اردو با توجه به محتوای کتاب درسی تاریخ صرفاً به دانش آموزانی از پایه دهم که دعوت نامه به آن ها تعلق گرفته است اختصاص دارد.

بازگشت به صفحه اصلی