ملاقات با یک باستان شناس!(17 اردیبهشت 1397)

ملاقات با یک باستان شناس!
این جلسه انجمن مطالعات تاریخی را از دست ندهید چون میزبان یک باستان شناس هستیم.
- گروه مطالعات تاریخی:
ملاقات با یک باستان شناس!! 
تا به حال برایتان سوال شده باستان شناسان چگونه آثار باستانی را مورد مطالعه قرار میدهند و پایه نگارش تاریخ باستان را میسازند؟ این پژوهش ها چگونه صورت می گیرد؟
اگر ذهنیت دقیقی راجع به شیوه پژوهش در حوزه باستان ندارید، 
این جلسه انجمن مطالعات تاریخی را از دست ندهید چون میزبان یک باستان شناس هستیم.
توجه: این برنامه به بچه های پایه دهم توصیه میشود
بازگشت به صفحه اصلی