کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : خیابان انقلاب به کجا می رسد؟!(1 مرداد 1397)

کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : خیابان انقلاب به کجا می رسد؟!
مدرس: مهسا قربانی - با ما در این دوره همراه شوید تا قصه‌ی عبرت‌آمیز انقلاب‌های بزرگ دنیا را با هم مرور کنیم.
عنوان کارگاه: (دو جلسه ای)
خیابان انقلاب به کجا می رسد؟!
دبیر: مهسا قربانی 
کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی انقلاب از دانشگاه شاهد 
پژوهشگر علوم اجتماعی
 
هراکلیتوس فیلسوف یونانی ‌می‌گوید: از یک رودخانه بیش از یکبار نمی‌توان عبور کرد. شاید الان دارید با خودتان فکر می‌کنید عجب حرفی زده‌ها معلومه که می‌شود دوبار و سه بار و هرباری که بخواهیم از یک رودخانه رد شد. ولی واقعیت در جامعه همان چیزی ست که هراکلیتوس می‌گوید. دفعه‌ی دومی که رد شوید شما همان آدم سابق نیستید و دفعه‌های بعد هم همین‌طور و هربار با تجربه‌‌ی قبلی‌تان متفاوت است. با این نظر همه ی هستی، همه‌ی انسان‌ها و همه ی جوامع هر لحظه در حال تغییر و دگرگونی هستند و لحظه‌ای متوقف نمی‌شوند. هر روز یک اتفاق در حال رخ دادن است. بعضی‌ اتفاق‌ها خیلی جز‌یی که شاید ما اصلا احساسش نکنیم و بعضی اتفاق‌ها خیلی بزرگ هستند و وقتی رخ می‌دهند همه چیز را با خود تغییر می‌دهند . هر چیزی! 
به این اتفاق‌های بزرگ می‌گویند انقلاب! انقلاب‌ها پدیده‌ای نادر هستند که در بیشتر کشورها اصلا روی نداده است و هر جامعه‌ای آن را تجربه نکرده است. تاکنون انقلاب‌های بزرگی رخ داده. از بزرگ‌ترین انقلاب‌هایی که دنیا به خودش دیده است انقلاب فرانسه،‌ انقلاب روسیه و دیگری انقلاب ایران است. می‌‌گویند ملتی که تاریخ نخواند و تاریخ کشورش را نداند محکوم به شکست است. ما قرار است در این دوره با هم روایت این سه انقلاب را بخوانیم و ببینیم که چطور شد این سه انقلاب بزرگ اتفاق افتادند. چرا این سه انقلاب؟ چون این انقلاب ها با هم شباهت‌هایی دارند. مهم‌ترین‌ش این است که هر سه به حکومت‌های دیکتاتوری در جوامع خود پایان دادند و ... البته تفاوت‌هایی هم دارند که مهم‌ترین‌شان میزان خشونت‌شان در وقوع انقلاب است. انقلاب فرانسه با بیشترین کشته به پیروزی رسید و انقلاب ایران یک انقلاب مسالمت‌آمیز بود که ظرفدارانش کمتر دست به اسلحه بردند. اما هر کدام از این انقلاب ها، سرنوشت متفاوتی دارند که بعد از رخداد، مسیر جوامع‌شان تغییر کرد. اینکه فرانسه و روسیه و ایران در عصر حاضر به کجا رسیده و چه مسیری را تا اینجا طی کرده‌انده بخشی‌ش به اثرات این انقلاب‌ها برمی‌گردد. 
با ما در این دوره همراه شوید تا قصه‌ی عبرت‌آمیز این انقلاب‌های بزرگ را با هم مرور کنیم.
بازگشت به صفحه اصلی