کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : ماضی استمراری!(1 مرداد 1397)

کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : ماضی استمراری!
مدرس: دکتر محمود مطهرنیا - جریان این گروهک های تکفیری که هر چند وقت یکبار مثل قارچ در منطقه ی ما رشد می کنند چیست؟ چطور یک انسان ممکن است به این سطح از وحشی گری برسد؟
عنوان کارگاه: (دو جلسه ای)
ماضی استمراری!
دبیر: دکتر محمود مطهری نیا – دکترای تاریخ و تمدن اسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران، امام صادق(ع) و معارف اسلامی قم
مسئول گروه مطالعات تاریخی مرکز تخصصی آموزش علوم انسانی فائزون

عنوان «ماضی استمراری» را از کتابی با همین نام برداشتیم که آقای سعید زاهدی، در مورد جریان سلفی  گری و سوابق تاریخی آن در جهان اسلام نوشته است. نام قشنگی بود. خیلی هوشمندانه و کاملاً منطبق با موضوع. 
امروز همه ی آگاهان جهان، حداقل از دور در جریان وحشی گری های گروهک تکفیری داعش تحت نام اسلام هستند. برای ما که در جایگاه نخبگان و اندیشمندان علوم انسانی نشسته ایم و درست در بیخ گوشمان این جنایت های عجیب در حال رخ دادن است، این موضوع باید اهمیت صدچندان داشته باشد. 
جریان این گروهک های تکفیری که هر چند وقت یکبار مثل قارچ در منطقه ی ما رشد می کنند چیست؟ چطور یک انسان ممکن است به این سطح از وحشی گری برسد؟ اهداف سیاسی و اجتماعی پس زمینه ی شکل گیری این جریان ها چیست؟ آینده ی این فرآیند به کجا ختم خواهد شد؟ چه کسانی از شکل گیری و پیشرفت این گروه ها حمایت می کنند و چه سودی از این جریان عاید آن ها می شود؟ چطور چنین رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه و جاه طلبی های ضدبشری را به اسلام نسبت می دهند؟ در مقابل این جریان باید چطور عمل کرد؟ 
ما در آسیای جنوب غربی یا همان خاورمیانه (به قول غربی ها) زندگی می کنیم. در مهد چالش های بزرگ تاریخ بشر. سرزمینی  که همواره آبستن تحولات بزرگ بوده است. این روز ها، هر شب که چشم می بندیم و صبح که چشم باز می کنیم، اتفاقات جدیدی در این منطقه رخ داده است که چهره ی آن را دگرگون می کند. همه ی شواهد گویای آن است که ما با یک دگردیسی در این منطقه مواجه هستیم. دگردیسی و تحولی که از همین امروز، همه ی جهان و همه ی بشریت را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان یک فعال علوم انسانی، می خواهیم از بعد انسانی و اجتماعی نگاهی به این تحولات بیاندازیم. در 2 جلسه ی مختصر و خیلی اجمالی. شاید همان کتاب «ماضی استمراری» را هم، به عنوان کتاب مرجع قرار دادیم. 
بازگشت به صفحه اصلی