کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : سامانه های شلم شوربا!(1 مرداد 1397)

کارگاه مطالعات بنیادی تابستان 97 : سامانه های شلم شوربا!
مدرس: نرگس چینی چیان - شاخه‌های مختلف علوم در مطالعه‌ی این «سامانه‌های پیچیده» به هم گره می‌خورند. مطالعه ی جهان، به مثابه مجموعه ای از سامانه ها و سیستم های پیچیده
عنوان کارگاه: (سه جلسه ای)
سامانه های شلم شوربا!!
دبیر: خانم نرگس چینی چیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک، گرایش سامانه های پیچیده، دانشگاه شهید بهشتی
دانش آموخته کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

یک بیماری خطرناک بخش بزرگی از جامعه ی انسانی را آلوده می‌کند. در اقتصادِ در حال رکود، دولت به چند بانک خاص مستقیماً کمک می کند. خاطره ی یک رایحه‌ی خاص همواره شما را به یاد مادربزرگتان می اندازد. غیرقابل اتکاترین نامزد انتخابات آمریکا توسط جامعه برای تکیه بر مسند ریاست جمهوری انتخاب می‌شود و ...
شاید همه ی اینها بی ربط به هم به نظر برسند اما چشمان تیزبین دانشمندان همیشه در پی یافتن هماهنگی و ریتم ها در بین پدیده هاست. بسیاری از سامانه‌های اطراف ما، از مغز پستانداران گرفته تا جامعه‌ ی درگیر انتخابات، با وجود ظاهر گیج‌کننده‌ و شلم شوربایی‌شان، از قوانین ساده‌ای که توصیف‌کننده‌ی پیچیدگی‌های قابل درک هستند، پیروی می کنند. شاخه‌های مختلف علوم در مطالعه‌ی این «سامانه‌های پیچیده» به هم گره می‌خورند. مطالعه ی جهان، به مثابه مجموعه ای از سامانه ها و سیستم های پیچیده و چند بعدی با کلی بازیگر میدانی متفاوت و متغیر، آنقدرها که به نظر می رسد، غیرقابل پیش بینی و بدون ریتم  نیست.  
در ارائه ی پیش رو، به ارتباط بسیاری از پدیده‌های به ظاهر بی ربط اطرافتان پی خواهید برد و دنیا را از دید یک دانشمند بین رشته ای نظاره خواهید کرد.  مطالعه ی سامانه های پیچیده، دریچه ی جدیدی از نگاه به عالم برای شما خواهد گشود. 
کاغذ و قلمتان را آماده کنید، یادداشتهای امروز سیر پژوهشهای آینده تان را تعیین خواهد کرد.
بازگشت به صفحه اصلی