کارگاه 5 جلسه ای: نگارستان(31 مرداد 1397)

کارگاه 5 جلسه ای: نگارستان
تابستان 97: از چرم کاری گرفته تا نقاشی روی لیوان و ویترای روی شیشه..حتی گلدوزی های برجسته و ساخت پیکسل های نمدی.
کارگاه 5 جلسه ای:
نگارستان 
مدرس: خانم اخوان - انجمن هنر – مدرسه ی فائزون
حتماً شنیده اید هنر نزد ایرانیان است و بس..
میتوانید امتحان کنید!
آرامش ذهنی خود را قرین توانمندی های شاعرانه خود کنید و چله در انواع هنرها بیندازید..
اثری از خود بیافرینید و لذت آرامشی عمیق را تجربه کنید.
و در آخر هنرهای زیبایتان به دیگران هدیه دهید.
از چرم کاری گرفته تا نقاشی روی لیوان و ویترای روی شیشه..حتی گلدوزی های برجسته و ساخت پیکسل های نمدی..

بازگشت به صفحه اصلی