کارگاه 5 جلسه ای : پنج فیلم با یک بلیت!!(31 مرداد 1397)

کارگاه 5 جلسه ای : پنج فیلم با یک بلیت!!
کارگاه تابستانی: در دوره‌ی «پنج فیلم با یک بلیت» می‌‌خواهیم در یک دورهمی جذاب به صَرف کتاب و سینما به جواب این سؤال‌ها برسیم. کتاب می‌خونیم، فیلم می‌بینیم و نقد و گفت و گو می‌کنیم.
کارگاه 5 جلسه ای :
پنج فیلم با یک بلیت!! 
خوانش و نمایش آثار اقتباسی
مدرس: مدرسین انجمن کتاب روشنا – مدرسه ی فائزون
«اوّل کتابش رو بخونم یا فیلمش رو ببینم؟» ، احتمالاً این سؤال بارها برای تو هم پیش اومده و سر دوراهی فیلم دیدن یا کتاب خوندن موندی. اصلاً سؤال مهم‌تر اینه که  چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین ساختار روایت در سینما و رمان هست؟
‌در دوره‌ی «پنج فیلم با یک بلیت» می‌‌خواهیم در یک دورهمی جذاب به صَرف کتاب و سینما به جواب این سؤال‌ها برسیم. کتاب می‌خونیم، فیلم می‌بینیم و نقد و گفت و گو می‌کنیم.

بازگشت به صفحه اصلی