کارگاه هزار دُرنا 5: افتتاحیه ی کلوپ اریگامی(17 مهر 1397)

کارگاه هزار دُرنا 5: افتتاحیه ی کلوپ اریگامی
مدرس کارگاه: مهدیه فاتحی این کارگاه در دو سطح همزمان برگزار می شود: 1. سطح 1 برای افراد ناآشنا با اریگامی یا مبتدی؛ 2. سطح 2 برای افرادی که سال پیش در کلوپ اریگامی شرکت داشته اند. برای افراد سطح پیشرفته، موضوع جدیدی در اریگامی - ساخت اریگامی مادولار- و اریگامی های پیچیده تر را در نظر داریم.
- تفکر ریاضی : 
کارگاه هزار دُرنا 5 افتتاحیه ی کلوپ اریگامی 
جلسه ی دوم از کارگاه هفته ی گذشته
(توجه : کسانی که هفته ی گذشته در کارگاه اول شرکت کرده اند، می توانند در این جلسه ادامه ی کارگاه را تجربه کنند. محتوای درسی کارگاه، در ادامه ی مطالب گذشته طرح خواهد شد)
دُرنا و کلاه و قایق و جعبه و چیزهایی مثل این ها؛ اریگامی از همین جا شروع شد. چه کسی فکر می کرد نشانه های کاغذی روی هدیه ها، یا تزئینات معابد از شرق ِ شرق، راه بیفتد، جاده ی ابریشم خودش را بسازد، و پیش برود تا غرب ِ غرب، و در آنجا از سنّت به تکنولوژی تبدیل شود، و لنز تلسکوپ را در راکت پرتاب جا بدهد، یا ابزارهای جراحی قلب را از میان استخوان های قفسه ی سینه رد کند. 
اریگامی به ما یاد می دهد که می شود یک کاغذ را نگاه کرد و تویش یک پرنده دید، یا یک فیل، یا یک گل لاله! فقط باید با تا کردن درست، آن را از توی کاغذ بیرون بکشی تا جان بگیرد. می خواهیم در این کارگاه اینطور نگاه کردن را تجربه کنیم، و به دست هایمان یاد بدهیم  با درست تا کردن، خالق باشند.
مدرس کارگاه: مهدیه فاتحی 
این کارگاه در دو سطح همزمان برگزار می شود:
1. سطح 1 برای افراد ناآشنا با اریگامی یا مبتدی؛
2. سطح 2 برای افرادی که سال پیش در کلوپ اریگامی شرکت داشته اند. برای افراد سطح پیشرفته، موضوع جدیدی در اریگامی - ساخت اریگامی مادولار- و اریگامی های پیچیده تر را در نظر داریم.
بازگشت به صفحه اصلی