کارگاه : این مغز دست دارد!(24 مهر 1397)

کارگاه : این مغز دست دارد!
من يك مغز فعالم، دغدغه ها در من جاری اند و قلقلکم مي دهند. من قلب هم دارم، پر از آنچه برایم دوست داشتنی است. بگذاريد دست هايم را بيرون بياورم، آنها را با قلب و مغزم هماهنگ کنم و شگفتی بیافرینم. Jason Decaires taylor
این مغز دست دارد!!‌جلسه ی دوم از کارگاه هفته ی گذشته
من يك مغز فعالم، دغدغه ها در من جاری اند و قلقلکم مي دهند.
من قلب هم دارم، پر از آنچه برایم دوست داشتنی است. 
بگذاريد دست هايم را بيرون بياورم، آنها را با قلب و مغزم هماهنگ کنم و شگفتی بیافرینم.
Jason Decaires taylor یک مجسمه ساز حرفه ای است که هنر خود را خرج محیط زیست کرده. خرج بزرگترین دغدغه اش.
او مجسمه های خود را به جای موزه ها به دل اقیانوس سپرده، به دل نورها و انفجارهای شنی در دل آب.
تیلور با تخیل خودش و طبیعت گردشگران را جذب می کند.
نمایشی از دغدغه و علاقه با هنر دست ها.
ما در این کارگاه تجربه تیلور را تمرین می کنیم.
این کارگاه در ادامه کارگاه های استاد خسرو انجم برگزار میگردد.
مدرس : سرکار خانم فائزه مینوئی

بازگشت به صفحه اصلی