کارگاه: تاریچه ی تقویم!(1 آبان 1397)

کارگاه: تاریچه ی تقویم!
مدرس: سرکار خانم نازنین گشتاسبی - سر و شکل گرفتن تقویم در ایران باستان، رابطه روزها و ماه هایی که با نام جاودانان مقدس پیوند خورده اند ، با آیین ها و سنت های مردمان ایران زمین ، موضوع اولین کارگاه انجمن مطالعات تاریخی ست. تاریخی که زمان را در اختیار گرفته است. مدرس: خانم نازنین گشتاسبی
گروه مطالعات تاریخی: تاریچه ی تقویم!
روزهای تولد، تعطیلات، عید ها ، جشن ها و هر روزی که بتواند همه را دور هم جمع کند، اولین مواجهه هر بچه ی انسانی را با تقویم شکل می دهد. ردیف شدن روزها و پشت هم قرارگرفتن هفته ها و جدول هایی که ماه ها را توی یک سال جا می دهد، زمانِ مهار نشدنی را به بند می کشند و در اختیار ما قرار می دهند تا جایی که بتوانیم برای اجزایش اسم بگذاریم و بعضی را مهم تر و برجسته تر و گاهی دوست داشتنی تر بدانیم، در یک لحظه و یک روز بر سر سفره هفت سین نشسته و در یک شب به یلدا بنشینیم. 
سر و شکل گرفتن تقویم در ایران باستان، رابطه روزها و ماه هایی که با نام جاودانان مقدس پیوند خورده اند ، با آیین ها و سنت های مردمان ایران زمین ، موضوع اولین کارگاه انجمن مطالعات تاریخی ست. تاریخی که زمان را در اختیار گرفته است.
مدرس: خانم نازنین گشتاسبی
بازگشت به صفحه اصلی