بازدید از باشگاه کتاب خوانی «از ... تا»(13 آذر 1397)

بازدید از باشگاه کتاب خوانی «از ... تا»
اَزتا باشگاهی برای کتابخوانی و گفتگوست برای گروه‌های سنی مختلف که می‌خواهد با خوانش، فعالیت‌های خلاقانه و بازی؛ همفکری، همدلی و مشارکت در حل مسائل اجتماعی را تمرین کند. *روشنا در سه‌شنبه پاییزی سیزدهم آذرماه به دیدار اهالی باشگاه از...تا می‌رود. آنجا برایمان اتّفاق‌های تازه‌ای ترتیب داده‌اند.
انجمن کتاب روشنا:
بازدید از باشگاه کتاب خوانی «از ... تا»
ما هرهفته کنارِ هم می‌نشینیم. 
ما به دیدارِ هم دلخوشیم.
کتاب می‌خوانیم.
داستان و شعر و فلسفه می‌خوانیم. متن می‌خوانیم و گفتگو می‌کنیم تا بهتر زندگی کردن را یادبگیریم.
ما صلح می‌طلبیم. با کسی سرِ جنگ نداریم.
ما زندگی را، جُستن و چشیدن را دوست داریم.
ما بازیگریم. اگر از نقشِ امروزمان خوشمان نیامد، داستان می‌خوانیم و به نقشِ‌ آدم‌های مختلف فکر می‌کنیم و یاد می‌گیریم نقشمان را کم‌کم عوض کنیم.
ما آشناشدن با آدم‌های متفاوت را دوست داریم؛ نظرها و سلیقه‌های گوناگون، حتی زبان‌ها و قومیت‌ها.
ما بازی می‌کنیم. کتاب و گفتگو را با بازی و ترانه همراه می‌کنیم. لذت می‌بریم که ترانه‌ای قدیمی را در سه‌شنبه شبی بارانی ۳۵ نفره با هم بخوانیم.
ما از هم یاد می‌گیریم. با هم طرح‌های مختلفی را در این شهر و آن شهر اجرا می‌کنیم، در مدرسه‌ها، کتابخانه‌ها...
مثل آب راه می‌کشیم و پیش می‌رویم و دلمان با دریاهاست.
ما اهالی باشگاهِ «از..تا»خوب می‌خوانیم، همدیگر را می‌خوانیم، دیروز و امروزِ جهان‌مان را می‌خوانیم تا زندگی را شایسته‌تر بسازیم.
اَزتا باشگاهی برای کتابخوانی و گفتگوست برای گروه‌های سنی مختلف که می‌خواهد با خوانش، فعالیت‌های خلاقانه و بازی؛ همفکری، همدلی و مشارکت در حل مسائل اجتماعی را تمرین کند.
*روشنا در سه‌شنبه پاییزی سیزدهم آذرماه به دیدار اهالی باشگاه از...تا  می‌رود. آنجا برایمان اتّفاق‌های تازه‌ای ترتیب داده‌اند.
ظرفیت: 25 نفر. هزینه شرکت در این برنامه 25 هزار تومان است. 
توجه: برای شرکت در این برنامه لازم است رضایت نامه ی رسمی و مبلغ مربوط به هزینه ی اردو را به همراه داشته باشید.
بازگشت به صفحه اصلی