کارگاه: مارپیچ سکوت!(20 آذر 1397)

کارگاه: مارپیچ سکوت!
در این جلسه از تخته سیاه، میخواهیم مهم‌ترین عنصر ارتباط و رسانه را بشناسیم. مخاطب! این‌بار نوبت خود ماست که جایگاهمان را در رسانه پیدا کنیم و از کلک‌های رسانه‌ای باخبر شویم.
گروه رسانه ای تخته سیاه
مارپیچ سکوت!
تا به حال پیش آمده در یک جمع در مقابل حرف‌های دیگران سکوت کنید و اظهار نظرتان را در دل پنهان کنید؟ و یا نزدیک یک بزنگاه سیاسی در جامعه، انقدر تلویزیون تبلیغات پخش کند که در ساعت‌های آخر ، مستقل از تصمیمی که در گذشته داشتید، در آن فعالیت سیاسی مشارکت کنید؟!
این مارپیچ‌های سکوت بین آدم‌ها می‌چرخد و صدای درونشان را خاموش می‌کند و این مخاطب است که تصمیم به برخاستن یا نشستن می‌گیرد.
در این جلسه از تخته سیاه، میخواهیم مهم‌ترین عنصر ارتباط و رسانه را بشناسیم. مخاطب!
این‌بار نوبت خود ماست که جایگاهمان را در رسانه پیدا کنیم و از کلک‌های رسانه‌ای باخبر شویم.
مخاطب‌ها عناصر فعال و منفعلی‌اند که این جمع نقیضین درونشان جای می‌گیرد.
پس با ما، در دل مارپیچ‌های سکوت بیایید و لذت ببرید.
بازگشت به صفحه اصلی