کارگاه: آموزش گردشگری تاریخی!(20 آذر 1397)

کارگاه: آموزش گردشگری تاریخی!
عشق به تهران را به کلاس بیاورید آموزش گردشگری ، دوره تئوری توجه!!! شرط شرکت در دوره عملی، شرکت در دوره تئوری است
گروه مطالعات تاریخی: آموزش گردشگری!
این کلاس به علت درخواست زیاد دانش آموزان تکرار می شود
چنارهای بلند ، حوض های آبی، پنج دری های رنگارنگ، قنات های عمیق، کوچه های تنگ، خانه های آجری، باغهای انار،... همه و همه در سایه ساختمان های بلند گم شده اند و آدم هایی که با آنها نفس کشیده اند، به کنج کتابها خزیده اند. دیدن این همه، فقط با تجربه جمعی شیرین تر و هیجان انگیزتر می شود و گروه های گردشگری برای چشاندن این شیرینی به راه افتاده اند. در این برنامه می خواهیم گروه گردشگری دانش آموزی راه بیندازیم و آدمها و ساختمان ها را از کنج کتابها دربیاوریم و یک بار دیگر با انها زندگی کنیم.
عشق به تهران را به کلاس بیاورید 
آموزش گردشگری ، دوره تئوری 
توجه!!! شرط شرکت در دوره عملی، شرکت در دوره تئوری است

بازگشت به صفحه اصلی