کارگاه: کامپیوترها چطور منطقی شدند (مخصوص پایه یازدهم)(20 آذر 1397)

کارگاه: کامپیوترها چطور منطقی شدند (مخصوص پایه یازدهم)
اگر سر و کله زدن با چیزهایی که قانون منطقی مشخصی دارند برایتان جذاب است یا اگر ساختن ساختارهای بزرگ را دوست دارید، حتماً در این کلاس لذّت خواهید برد.
انجمن تفکر ریاضی:
کامپیوترها چطور منطقی شدند؟!
مخصوص پایه یازدهم
شما در کلاس تفکر ریاضی با انواع عملگرهای منطقی آشنا شده‌اید. جالب است بدانید که اختراع کامپیوتر از همین عملگرهای به ظاهر ساده شروع شد! مهندسان الکترونیک از این قواعد منطق ریاضی استفاده کردند تا مدارهای الکتریکی بسازند که بتواند محاسبات ساده انجام دهد؛ جمع کند یا تفریق و ضرب کند و حاصل را نمایش دهد.
ایده‌ی ساخت ماشینی که بتواند محاسبه بکند (یا همان computer به معنای محاسبه‌گر) از قواعد منطق ریاضی شروع شد و تا اواخر قرن بیستم، پایه‌ی تکنولوژی الکترونیکی بشر را تشکیل می‌داد. در این کلاس می‌خواهیم داستان اختراع اوّلین محاسبه‌گرها را بشنویم، و سپس خودمان مدارهایی طراحی کنیم که بتواند یک ورودی را به خروجی دلخواه تبدیل کند. 
اگر سر و کله زدن با چیزهایی که قانون منطقی مشخصی دارند برایتان جذاب است یا اگر ساختن ساختارهای بزرگ را دوست دارید، حتماً در این کلاس لذّت خواهید برد.
بازگشت به صفحه اصلی