چطور در کمتر از یک ثانیه یک عالم بسازیم!!(15 آبان 1397)

چطور در کمتر از یک ثانیه یک عالم بسازیم!!
کارگاهی برای گفتگو در باب آغاز و انجام کیهان - از سلسله کارگاه های خیلی دور خیلی نزدیک انجمن تفکر ریاضی
انجمن تفکر ریاضی: خیلی دور خیلی نزدیک (8)
چطور در کمتر از یک ثانیه یک عالم بسازیم!! (جلسه ی دوم)
گفتگو در باب آغاز و انجام کیهان
(این کارگاه، ادامه ی کارگاهی است که در سه شنبه ی اول آبان ماه ارائه شد. به همین دلیل صرفاً کسانی می توانند از مطالب این کارگاه استفاده ی کافی را ببرند که در جلسه ی اول کارگاه شرکت داشته باشند.
ضمناً، از آنجا که طبق برآورد جلسه ی گذشته، زمان زیادی از کارگاه صرف انتقال مطالب مقدماتی خواهد شد، بخش قابل توجهی از مطالب برای دانش آموزان پایه ی یازدهم که قبلاً کارگاه های مشابه را گذرانده اند، تکراری است. لذا این جلسه از کارگاه مخصوص دانش آموزان پایه ی دهم طراحی شده است)
 
توضیحات مربوط به کارگاه که هفته ی گذشته نیز ارائه شد : 
- «کمتر از یک ساعت طول کشید که اتم ها ساخته شوند، چند صد میلیون سال تا ستاره ها ساخته شوند، و پنج میلیارد سال تا انسان به وجود بیاید!» - جورج گاموف
- «در عالمی زندگی می کنیم که ناگهانی و تصادفی به وجود آمده است.»
- «در  عالمی زندگی می کنیم که طبق یک برنامه دقیق و از پیش تعیین شده ساخته شده است»
- «در عالمی زندگی می کنیم که بی نهایت است.»
- «در عالمی زندگی می کنیم که محدود است، شعاع آن را اندازه گرفته ایم و ما مرکز آن هستیم.»
به نظر شما چه فرقی می کند کدام یک از حدس های بالا درست باشند؟ 
شناخت ما از جهانی که در آن زندگی می کنیم، بر تمام عرصه های فکری ِ ما سایه می اندازد. هیچ متفکری خارج از جهانبینی ای که نسبت به عالم دارد، فکر نمی کند. به همین خاطر متفکرها همواره تحت تأثیر حدس های مختلف منجّمان درباره ی عالم هستند؛ از افلاطون تا همین قرن بیست و یکم. به خاطر همین، فکرهای منجّمان درمورد آغاز و انجام عالم، روی فکر همه ی ما راجع به هر چیزی تأثیر می گذارد.
در این دو جلسه در مورد حدس های دانشمندان در مورد آغاز و انجام جهان صحبت خواهیم کرد. حدس هایی که شاید روزی به قطعیت نزدیک شوند.
بازگشت به صفحه اصلی