خوشی ها و مصیبت های خبرنگار میراث فرهنگی بودن!!(15 آبان 1397)

خوشی ها و مصیبت های خبرنگار میراث فرهنگی بودن!!
گپ و گفتی با سرکار خانم «مریم اطیابی» - خبرنگاه برجسته ی حوزه ی میراث فرهنگی
- گروه مطالعات تاریخی: 
خوشی ها و مصیبت های خبرنگار میراث فرهنگی بودن!!
روزهایی ست که خبرها از سر و کول رسانه ها بالا می روند و هر دری که باز می کنی، خبرهایی از فروریختن، ویران شدن، از دست رفتن و چیزهایی شبیه این بیرون می ریزد. هر روز صفحه ای به صفحات خبری اضافه می شود که تعداد قابل توجهی از آنها مربوط به حوزه تاریخ و میراث فرهنگی ست. خبرهایی که گاهی از شنیدشان گیج و مبهوت می شویم و نمی توانیم درست و غلط شان را تشخیص دهیم. 
هیچ کس به اندازه یک خبرنگار حرفه ایِ میراث فرهنگی نمی تواند به ما در محک زدن عیار اخبار این حوزه کمک کند. 
این هفته خبرنگاری مهمان ماست که کارش رج زدن و زیر و رو کردن آثار تاریخی ست و تجربه بسیاری در انتشار اخبار تاریخی آن هم از نوع درست و حسابی اش دارد. ساعتی همنشین شیرینیِ کلام و هیجان خاطره هایش شوید تا ببینید چطور می توانید جایزه بهترین خبرنگار میراث فرهنگی را ببرید.
مهمان این هفته ی ما: مریم اطیابی

بازگشت به صفحه اصلی