«زن»!(30 آبان 1397)

«زن»!
مدرس: سرکار خانم مرضیه رئیسی - کارگاهی در باب مسئله ی «زن» و سیر تطورات تاریخی آن
زن!
خونهای زیادی در تاریخ ریخته شد تا بپذیرند که "او" هم یک "انسان" است؛ همچون مرد... حتی هنوز هم که هنوز است، عده ای او را متولد شده از دنده ی چپ و خاک باقی مانده ی مرد میدانند... برخی وسوسه گر خوانده اند او را و اولین فریب تاریخ را به حوا نسبت داده اند؛ زنی که شیطان از طریق او آدم را فریفت!
...
سالهای درازی گذشت تا بپذیرند که او هم حق رای دارد...مگر زن نیز قدرت تامل و بیان نظرش را دارد؟ و مگر او هم می تواند در سرنوشت اجتماعش اثرگذار باشد؟!
...
عده ای در اعتراض به این جریانها شلوار(به جای دامن بلند زنان پیشین) به پا کردند و ظاهر و اعمال مردانه را برگزیدند تا نشان دهند چیزی کم ندارند...عده ای به انزوا رفتند و اسیر جبر زمان شدند؛ عده ای هم مشوش ماندند که در این میان چه کنند؟ اما به راستی "یک زن ایده آل چگونه باید باشد؟!"
مکاتب مختلف نظریان گوناگونی درباره او داده اند و هر کدام به گونه ای تفسیرش کرده اند...در این میان اسلام با ادعای جاودانگی و الهی بودن و ارزش گذاری به زن، دارای احکامی است که حتی برای زنان مسلمان نیز محل سوال شده است؛ احکامی چون نصف بودن ارث و دیه؛ لزوم اذن از پدر برای ازدواج برخلاف مردان، صیغه، تعددزوجات و چه و چه...
در این دو جلسه برآنیم تا درباره  زن، چگونه بودنش و آنچه بر او در مکاتب و ادیان مختلف بالاخص دین اسلام رفته است، بیشتر گفت و گو کنیم؛ باشد که زن بودن خویش را بهتر فهم کنیم و عمل خود را آنگونه انجام دهیم  که شایسته این مقام است.
مدرس کارگاه: سرکار خانم مرضیه رئیسی، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران
بازگشت به صفحه اصلی