پخش، مباحثه و شرح مستند «گین باره»!(7 آذر 1397)

پخش، مباحثه و شرح مستند «گین باره»!
مستندی سیاسی - اجتماعی که از یک منظر متفاوت، مسئله ی شرایط اقتصادی امروز ایران را مورد بررسی قرار داده است
گروه مطالعات سیاسی: 
پخش مستند «گیلن باره!»  همراه با مباحثه و شرح 
مستند گیلن باره، یک مستند سیاسی - اقتصادی است که مسئله ی وضعیت اقتصادی ایران را ناظر به تحریم های اواخر دهه ی 90 تحلیل می کند. مستندی کوتاه، با شیوه ی روایت گری خاص و البته پر چالش از وقایع سیاسی و اجتماعی این دوره.
میخواهیم در چند مستند، از زاویه نگاه های مختلف سیاسی در ایران، پدیده ی اقتصادی - سیاسی که این روزها جامعه ی ما درگیر آن شده است را تحلیل کنیم. این اولین مستند از میان این مجموعه است. 
کسانی که آماده ی یک چالش پررنگ سیاسی هستند و می توانند با آرامش دیدگاه های مختلف سیاسی - اجتماعی را تحلیل کنند، از این مجموعه مستندها استفاده ی زیادی خواهند کرد.
سعی ما این است که در این مجموعه مستندها، پدیده های پیرامونی خود را از زاویه ی نگاه های مختلف، تحلیل کنیم.  
طبیعی است که مطالب مورد طرح در این مستند، همگی مورد تأیید یا رد هیچ کدام از ما نیستند. فقط یک تحلیل از یک زاویه ی نگاه خاص هستند که تلاش شده به شکل مستندی ارائه شود. 
در خلال تماشای مستند و پس از آن، با هم گپ و گفت های کوتاهی خواهیم داشت.
بازگشت به صفحه اصلی