گام هفتم در هنر!(7 آذر 1397)

گام هفتم در هنر!
مدرس : سرکار خانم امام وردی - جستاری در هنر هفتم یا همان "سینما" و نسبت آن با رسانه
گروه رسانه ای تخته سیاه (کارگاه دو جلسه ای)
گام هفتم در هنر!
همراهان همیشگی انجمن تخته‌سیاه، قرار است در دو جلسه پی‌رو، جستاری در هنر هفتم یا همان "سینما" داشته باشیم.
سینمایی که در هر عصر از پیشرفتش، تأثیری ژرف بر رسانه‌ها گذاشته و این مبادله در تاثیرگذاری، زندگی افراد را نیز در هر زمان متحول کرده‌است.
ظهور و بروز این صنعت مهم را بدانیم و گریزی به تاریخ تحول آن بزنیم و پس از آن، گام‌به‌گام درباره تاثیر "هنر و سینما در رسانه" پیش‌ رویم. مهمان کارگاه دو‌جلسه‌ای تخته‌ سیاه، سرکار خانم نیلوفر امام‌وردی است. یک دانش‌آموخته رشته ارتباطات دانشگاه تهران که در حوزه سینما مطالعات عمیقی داشته‌اند.
بازگشت به صفحه اصلی