آرایه های ادبی در زبان عربی!(7 آذر 1397)

آرایه های ادبی در زبان عربی!
مدرس : سرکار خانم حامدی یکتا . یک کارگاه دو جلسه ای در باب هنر و آرایه های ادبی در زبان عربی
آرایه های ادبی در زبان عربی! (کارگاه 2 جلسه ای)
اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی ست             زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی ست
 
در این کارگاه دو جلسه ای، بلاغت عربی در سه ساحت، علم معانی، علم بیان و علم بدیع بررسی می شود.
با تحلیل نمونه های شعر و نثر می آموزیم که هر یک از صنایع ادبی در زبان عربی به چه شکل و تحت چه عنوانی به کار می رود. 
در نهایت می توانیم آرایه های ادبی را در ادبیات فارسی و ادبیات عرب به صورت تطبیقی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
در این کلاس، میخواهیم به زبان عربی از زاویه ای دیگر نگاه کنیم. چیزهایی که در لابه لای آموزش فشرده ی کتاب های عربی خود، شاید کمتر به آن ها پرداخته ایم. چیزهایی از جنس ادبیات، از جنس هنر 
مدرس: سرکار خانم حامدی یکتا
بازگشت به صفحه اصلی