صفحه اصلی > انجمن تفکر ریاضی

در قالب کارگاه های تابستانی انجمن مطالعات بنیادی و با همکاری انجمن تفکر ریاضی، کارگاهی با عنوان «داستان نور» در تابستان 94 برگزار خواهد شد [+]
در این کارگاه، انواع گره و ساختار هندسی آن ها بررسی شد و فرآیند کارکرد و نوع کاربرد گره ها به دانش آموزان نشان داده شد. هدف از این کارگاه، تقویت تصور هندسی و تناسب های حاکم بر هندسه ی فضایی در ذهن دانش آموزان بود. کارگاه خوب و جذاب و البته متفاوتی بود. امیدواریم برای دانش آموزان شرکت کننده آموزنده بوده باشد. [+]
طبق برنامه ی از پیش تعیین شده، با اتمام مطالعات اولیه و طراحی و نظام بندی طرح درس «تفکر ریاضی»، این کلاس به صورت مستمر، هفته ای یک جلسه برای دانش آموزان تمام پایه ها برگزار خواهد شد.» [+]