صفحه اصلی > انجمن تفکر ریاضی

کلاس آشنایی با برنامه نویسی برای کسانی که از چالش های ذهنی لذت می برند! [+]
داستان عالم اولیه و شروع کیهان شناسی - در ادامه ی سلسله کلاس های تخصصی انجمن تفکر ریاضی در حوزه ی کیهان شناسی، [+]
سهم ما از عالم: کارگاه تکمیلی کیهان شناسی و جهان بینی: کارگاهی برای تفصیل بیشتر مطالب طرح شده در کارگاه کیهان شناسی و جهان بینی در تابستان 94 [+]
داستان از آنجا آغاز شد که، الکترون ها به راه افتادند!... متفاوت ترین کلاس فیزیک - بدون دخالت فورمول! [+]