صفحه اصلی > انجمن کتاب روشنا

کاتالوگ افتتاحیه ی «روشنا» را دریافت کنید:

................................................................................................................................................................................

انجمن روشنا در تابستان، ترکیبی از کارگاه ها، نشست ها و برنامه های مطالعاتی به همراه یک اردوی سراسری را پیش بینی کرده است. در ادامه جدول برنامه ها را مشاهده کرده و در فعالیت های مدنظر خود ثبت نام نمایید. [+]
نمایشگاه کتاب روشنا،‌ در اردیبهشت ماه 93 در دبیرستان برگزار شد. با پنج غرفه ی فعال از 5 انتشارات برتر و فعال در حوزه های مختلف کتاب. گزارش این نمایشگاه را در ذیل این خبر بخوانید [+]