صفحه اصلی > گروه مطالعات تاریخی

احتمالا تا به حال نام اشعث به گوشتان خورده است. اشعث بن قیس شخصیت مرموز، اثرگذار و کم تر شناخته شده ای است که در دوره ی پیامبر و خلفا نقش‌های بسیاری داشته که با مطالعه سطحی تاریخ از آن‌ها سر در نمی‌آوریم .خلاصه آن که اشعث یک الگوی فوق العاده برای شناخت نفود و پنهان کاری های تاریخی است! می‌خواهیم کمی از زوایای پنهان این شخصیت سر در آوریم! [+]
مدرس: سرکار خانم نازنین گشتاسبی - سر و شکل گرفتن تقویم در ایران باستان، رابطه روزها و ماه هایی که با نام جاودانان مقدس پیوند خورده اند ، با آیین ها و سنت های مردمان ایران زمین ، موضوع اولین کارگاه انجمن مطالعات تاریخی ست. تاریخی که زمان را در اختیار گرفته است. مدرس: خانم نازنین گشتاسبی [+]
مدرس: سرکار خانم نازنین گشتاسبی - سر و شکل گرفتن تقویم در ایران باستان، رابطه روزها و ماه هایی که با نام جاودانان مقدس پیوند خورده اند ، با آیین ها و سنت های مردمان ایران زمین ، موضوع اولین کارگاه انجمن مطالعات تاریخی ست. تاریخی که زمان را در اختیار گرفته است. مدرس: خانم نازنین گشتاسبی [+]
انجمن مطالعات تاریخی در این هفته قصد دارد شما را به دیدن آثاری از هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن بیستم یعنی تا پایان دوره قاجار ، دعوت نماید. [+]
مستند «پرونده ی ناتمام» که به مسئله ی انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در ابتدای دهه ی شصت می پردازد. پرونده ی این انفجار، یکی از مرموز ترین و پیچیده ترین پرونده ی های نفوذ پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است. [+]