صفحه اصلی > گروه مطالعات تاریخی

مدرس: سرکار خانم نازنین گشتاسبی - سر و شکل گرفتن تقویم در ایران باستان، رابطه روزها و ماه هایی که با نام جاودانان مقدس پیوند خورده اند ، با آیین ها و سنت های مردمان ایران زمین ، موضوع اولین کارگاه انجمن مطالعات تاریخی ست. تاریخی که زمان را در اختیار گرفته است. مدرس: خانم نازنین گشتاسبی [+]
مدرس: سرکار خانم نازنین گشتاسبی - سر و شکل گرفتن تقویم در ایران باستان، رابطه روزها و ماه هایی که با نام جاودانان مقدس پیوند خورده اند ، با آیین ها و سنت های مردمان ایران زمین ، موضوع اولین کارگاه انجمن مطالعات تاریخی ست. تاریخی که زمان را در اختیار گرفته است. مدرس: خانم نازنین گشتاسبی [+]
انجمن مطالعات تاریخی در این هفته قصد دارد شما را به دیدن آثاری از هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن بیستم یعنی تا پایان دوره قاجار ، دعوت نماید. [+]
مستند «پرونده ی ناتمام» که به مسئله ی انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در ابتدای دهه ی شصت می پردازد. پرونده ی این انفجار، یکی از مرموز ترین و پیچیده ترین پرونده ی های نفوذ پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است. [+]
این کارگاه فرصتی برای آشنایی و دوست شدن با اشیاء موزه هاست و می خواهیم بیاموزیم چطور از دید آنها به تاریخ نگاه کنیم. [+]