صفحه اصلی > گروه مطالعات سیاسی

در این کلاس قرار نیست از موضع یک جناح سیاسی دفاع کنیم و یا یک موضع سیاسی مشخص دیگر را نفی و طرد کنیم. فقط قرار است باهم بازی کنیم!! همین. یک بازی علوم انسانی طور!! بعد به عنوان یک ناظر بیرونی، میدان بازی را با هم تحلیل خواهیم کرد. حتی شاید با دهان های بسته! [+]
در این جلسه لزوماً همگی به یک موضع واحد سیاسی برسیم. ضمناً قرار نیست تلاش کنیم همدیگر را هر طور هست قانع کنیم!! صرفاً می خواهیم در یک جمع تخصصی از فعالان علوم انسانی، با هم این پدیده ی سیاسی را از منظری متفاوت، بازبینی کنیم [+]