صفحه اصلی > مرکز آموزش زبان های خارجی

 

مدرس : سرکار خانم تنها - یک کارگاه دو جلسه ای به زبان انگلیسی به روش مباحثه ی آزاد در زمینه ی : [+]
با تدریس سرکار خانم «تنها» دبیر محترم درس زبان دانش آموزان پایه ی اول، یک واحد درسی با محوریت درس زبان به برنامه های درسی مرسوم دانش آموزان سال اول اضافه شده است. در مجموع کلاس های زبان انگلیسی، دبیر محترم به زبان انگلیسی صحبت و تدریس کرده و بر مبنای یک متدولوژی جدید آموزشی، سعی بر آن است که آموزش زبان به صورت زنده تر و پویاتری صورت گیرد [+]