آدرس و اطلاعات تماس

آدرس: 
تهران، طرشت، خ صالحی، میدان سما، بلوار اکبری، خ شهید بایندریها، کوچه شهید امراللهی، انتهای کوچه، دبیرستان فائزون (در منوی روبرو، آدرس مدرسه را بر روی نقشه تهران مشاهده نمایید)
شماره های تماس:
66049230 ، 66049232 ، 66159520 ، 66525799 ، 09124155465
 
جهت ارتباط و یا انتقال پیام به اشخاص و بخش های مختلف دبیرستان و یا تکمیل فرم ثبت نام اولیه و همچنین، جهت اعلام تمایل به همکاری با دبیرستان، به منوهای بخش "ارتباط با ما" در صفحه ی اصلی سایت مراجعه نمایید.
 
در نقشه ی زیر می توانید آدرس دبیرستان را با تغییر زوم نقشه، دنبال کنید: