آغاز ثبت نام

به نام خدا

مرکز تخصصی آموزش علوم انسانی فائزون، به عنوان پرافتخارترین گروه آموزش علوم انسانی کشور، فرآیند ثبت نام دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم سال تحصیلی 99-98 را آغاز کرد. 

طبق روال سال های گذشته، دبیرستان هر سال چند دوره، برای ثبت نام پایه های مختلف فراخوان خواهد داد. پس از تکمیل هر دوره، دانش آموزان پذیرفته شده به صورت نهایی ثبت نام شده و در صورت باقی ماندن ظرفیت در هر پایه، برای دوره ی بعد فراخوان جدید صادر می شود. 

- نکته1: در این دوره برای هر سه پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم ثبت نام به عمل خواهد آمد. با توجه به محدود بودن ظرفیت پذیرش در پایه ی یازدهم و دوازدهم، ممکن است ظرفیت در دوره ی اول ثبت نام تکمیل شود. لذا به دانش آموزان علاقه مند به ثبت نام در این پایه ها توصیه می شود هرچه سریع تر فرم ثبت نام را در سایت مدرسه تکمیل نمایند. (لینک فرم ثبت نام در پایین همین صفحه قرار داده شده است)

- نکته2: فرآیند ثبت نام شامل مراحل ذیل خواهد بود:

1- تکمیل فرم ثبت نام در سایت (پس از ثبت نام شما، از روابط عمومی دبیرستان به شما تماس گرفته شده و برنامه ی زمانی مراحل بعد اطلاع رسانی خواهد شد)

2- شرکت در جلسه ی معارفه (از جهت توضیحاتی که در مورد مدل آموزش و مشخصات دبیرستان فائزون و رشته ی علوم انسانی در این جلسه ارائه می شود، حضور در این جلسه بسیار مهم است)

3- شرکت در آزمون علمی (آزمون به صورت تستی بوده و مستقل از نتیجه ی آزمون، تمام شرکت کنندگان در آزمون برای مصاحبه ی شفاهی به دبیرستان دعوت خواهند شد)

4- مصاحبه ی شفاهی با دانش آموز و خانواده ی محترم

5- اعلام نتیجه ی اولیه به صورت مکتوب و تفصیلی و انجام مراحل ثبت نام اولیه 

6- شرکت در اردوی «یک روز در فائزون» 

7- اعلام نتیجه ی نهایی و تکمیل ثبت نام

فرم ثبت نام