تکرار افتخارات هر ساله در المپیاد ادبی دانش آموزی (26 اسفند 1396)

تکرار افتخارات هر ساله در المپیاد ادبی دانش آموزی
در سال 97 نیز علی رغم سیاست جدید دبیرستان در مواجهه با آزمون المپیاد ادبی، دانش آموزان دبیرستان افتخارآفرینی کردند.

با شکل گیری یک رویکرد تخصصی در پیگیری آزمون های علمی و پژوهشی در فائزون، امسال در آزمون المپیاد ادبی مرحله ی اول، با هدایت دبیرستان، صرفاً تعداد محدودی از دانش آموزان پایه ی یازدهم شرکت کردند. 

با این وجود، از میان 19 نفر شرکت کننده در این آزمون، به لطف خدا، 13 نفر پذیرفته شده و به مرحله ی بعد راه یافتند. 

این نشان از تلاش و استعداد این عزیزان و همت و پیگیری مسئولین و دبیران محترم گروه آموزشی ادبیات فارسی در دبیرستان است. برای تمام این عزیزان آرزوی موفقیت می کنیم.

خانم ها : 

طهورا بروجردی

زهرا عدالت فر

ملیکا محمدزاده

زهرا چاووشی

مشکات فرخی

رضوان مظفری

فائزه پورمحسنی

فاطمه زارع مقدم

زهرا نورانی

مریم توسلی

نازنین فرامرزی

زهرا چراغی