صفحه اصلی > لیست اخبار

کارگاه های مطالعات بنیادی تابستان 97 هم، مانند سال های گذشته، عناوین جذاب و درگیر کننده ای دارند. مثل سال های قبل، هر دانش آموز می تواند در یک کارگاه سه جلسه ای و یک کارگاه دو جلسه ای، در طول 5 هفته ی اردوگاه تابستانی شرکت کند. [+]
کارگاه های مطالعات بنیادی تابستان 96 هم، مانند سال های گذشته، عناوین جذاب و درگیر کننده ای دارند. مثل سال های قبل، هر دانش آموز می تواند در یک کارگاه سه جلسه ای و یک کارگاه دو جلسه ای، در طول 5 هفته ی اردوگاه تابستانی شرکت کند. [+]
باز هم تابستان و باز هم اردوگاه تابستانی فائزون . امسال هم پنج هفته ی درسی و چند اردوی علمی و تفریحی و مجموعه ای از کلاس های ویژه ی مطالعات بنیادی در انتظار شماست. [+]