نتیجه ی نهایی سنجش کارگاه های تابستانی انجمن مطالعات بنیادی(10 شهریور 1394)

نتیجه ی نهایی سنجش کارگاه های تابستانی انجمن مطالعات بنیادی
با نظرسنجی از دانش آموزان و شرکت کنندگان در هر کارگاه و با لحاظ ضرایب و امتیازات مربوطه، نتیجه ی نهایی سنجش میزان موفقیت و سطح رضایت دانش آموزان از کارگاه های تابستانی انجمن مطالعات بنیادی استخراج شد.

پیش از هر چیز، وظیفه ی خود می دانیم تا از بزرگوارانی که تدریس در این کارگاه ها را پذیرفتند، نهایت قدردانی و تشکر خود را ابراز نماییم. هر کدام از این بزرگواران، با تخصص و درجه ی علمی برجسته ای که دارند، با وجود آنکه در فضاهای مخلتف علمی و آکادمیک مشغله های زیادی داشتند، دعوت ما را برای تدریس در این کارگاه ها پذیرفتند و هر کدام به بهترین شکل در این زمینه با ما همراهی و همکاری کردند.

از جمله آقای دکتر مطهرنیا برای کارگاه "رفقای ناجور لوک خوش شانس (شرق شناسی)" ذیل گروه مطالعات تاریخی عود ، آقای دکتر قدیری برای کارگاه "داستان منطق" ذیل انجمن مطالعات بنیادی، خانم دکتر محمودی برای کارگاه "فلسفه ی ادبیات"، ذیل انجمن ادبی، خانم اجلالی برای کارگاه "کیهان شناسی - جهان بینی" ذیل انجمن تفکر ریاضی، خانم رضایی برای کارگاه "شلیک به فیل مرده" ذیل انجمن مطالعات بنیادی، خانم چینی چیان برای کارگاه "داستان نور" ذیل انجمن تفکر ریاضی، خانم صادقی و دیگر همکاران برای کارگاه "آمریکا شناسی" ذیل گروه مطالعات سیاسی. از تمام این بزرگواران کمال تشکر را داریم.

کارگاه ها طبق برنامه در روزهای مقرر برگزار شدند و دانش آموزان مطابق لیست ثبت نامی در کارگاه ها شرکت کردند. برخی از کارگاه ها به خاطر جمعیت ثبت نامی بالا و محدودیت ظرفیت و امکانات کلاس، کمی با اختلال از نظر کیفیت برگزاری مواجه بود که البته ما راهی برای رفع این مشکل نداشتیم. از همین جا از دانش آموزان و دبیران محترم بابت این مشکلات عذرخواهی می کنیم. جدول برنامه ی برگزاری کارگاه ها به شکل ذیل بود:


در پایان هر کارگاه، نظرسنجی های کاملی بین دانش آموزان توزیع شد و بر مبنای نتایج حاصل از این نظرسنجی ها و همچنین تحلیل داخلی انجمن، سنجش لازم در مورد میزان موفقیت کارگاه ها انجام شد. در ذیل جزئیات جمع بندی این نتایج را مشاهده نمایید:

 

 

بر این اساس، به ترتیب، کارگاه "فلسفه تکنولوژی" با امتیاز 135.6 از 100 به عنوان برترین کارگاه، کارگاه "رفقای ناجور لوک خوش شانس" با تدریس آقای دکتر مطهرنیا با امتیاز 133.1 از 100 به عنوان کارگاه دوم و کارگاه "کیهان شناسی - جهان بینی" با تدریس خانم اجلالی با امتیاز 129.7 از 100 به عنوان کارگاه سوم و دیگر کارگاه ها به ترتیب در رتبه های چهارم تا هشتم از نظر سطح رضایت دانش آموزان و موفقیت علمی مدنظر رده بندی شده اند.

میانگین نتایج مربوطه را نیز می توانید در این جدول مشاهده کنید:

 

در پایان، ضمن تشکر مجدد از تمامی اساتید محترم و دانش آموزانی که در نهایت همکاری با انجمن مطالعات بنیادی در این کلاس ها شرکت کردند، برای تمام شما آرزوی موفقیت داریم. 

بازگشت به صفحه اصلی